Suppletieaangifte omzetbelasting nieuwe stijl

september 16, 2012 Omzetbelasting No Comments

Iedere ondernemer die belaste prestaties verricht moet periodiek (per maand, kwartaal of jaar) aangifte omzetbelasting doen. Als u achteraf constateert dat u te weinig of teveel btw heeft afgedragen, kunt u deze fout vrijwillig verbeteren met een zogenaamde suppletieaangifte.

Tot en met 2011 had u het recht om een suppletieaangifte in te dienen om geconstateerde fouten te verbeteren. U kon er dus ook voor kiezen om de belastingdienst niet van uw fout op de hoogte te stellen of daarmee nog even te wachten. (ondertussen wel het risico lopend dat de belastingdienst er bij een boekenonderzoek achter zou komen)

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de spelregels drastisch gewijzigd. U bent als ondernemer namelijk wettelijk verplicht om een suppletieaangifte in te dienen en deze plicht geldt ook voor de BTW welke u in de vijf jaren voor 2012 via uw aangifte had af moeten dragen. Ook kan de belastingdienst een boete opleggen als de suppletieaangifte te laat wordt ingediend.

De suppletieaangifte moet u indienen met behulp van het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ welke u op de site van de belastingdienst kunt downloaden. Op dit formulier kunt u voor meerdere tijdvakken aangeven of er nog BTW moet worden betaald of dat er nog recht bestaat op een teruggaaf.

De belastingdienst ziet uw suppletieaangifte als een te laat ingediend bezwaarschrift tegen uw eigen aangiften. En zal uitspraak doen als de suppletie binnen zes weken na afloop van de aangifteperiode is ingediend, een naheffingsaanslag opleggen dan wel een ambtshalve teruggaaf verlenen. Let op: als de belastingdienst een ambtshalve teruggaaf weigert kan hiertegen geen bezwaar worden gemaakt!

Boetegevaar!

Als u tijdig een suppletieaangifte indient krijgt u alleen een verzuimboete wegens het (gedeeltelijk) niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting, tenzij het te betalen BTW-bedrag niet hoger is dan € 20.000. Een suppletieaangifte levert dus sowieso een boete op! (“leuker kunnen we het niet maken”)

Met ingang van 1 januari 2012 kan de belastingdienst daarnaast een aanvullende vergrijpboete van maximaal 100% opleggen als de ondernemer niet (tijdig) voldoet aan zijn informatieverplichting. Ook in het geval de belastingdienst de onjuistheden of onvolledigheden ontdekt voordat de ondernemer daarvan mededeling heeft gedaan.

Het blijft derhalve opletten met uw BTW aangiften!

+ Neem contact op of bel 050 - 526 00 16