Hoge Raad verwerpt afroommethode gebruikelijk loon dga vrije beroeper

november 22, 2012 Loonbelasting No Comments

Voor een aantal van onze cliënten was de uitspraak van de Hoge Raad van 9 november 2012 goed nieuws.

Eerder dit jaar concludeerde de Advocaat-Generaal dat de afroommethode voor de bepaling van het gebruikelijke (dga) loon van vrije beroepers, zoals advocaten, notarissen, accountants en medici, moet worden verworpen.

Op 9 november 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze kwestie. De Hoge Raad volgt de conclusie van de Advocaat-Generaal en oordeelt dat de afroommethode niet kan worden toegepast wanneer de dga de arbeid verricht in een samenwerkingsverband en de opbrengsten van de BV bestaan uit een aandeel in het resultaat van dat samenwerkingsverband:

‘Indien de arbeid van de directeur, zoals in het onderhavige geval, wordt verricht in een samenwerkingsverband en de opbrengsten van de BV bestaan uit een aandeel in het resultaat van dat samenwerkingsverband, is van een “(nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur verrichte arbeid” slechts dan sprake indien de omvang van het aandeel van de BV in het resultaat van dat samenwerkingsverband (nagenoeg) uitsluitend wordt bepaald door de arbeid die de directeur in het samenwerkingsverband verricht. Indien het aandeel van de BV in het resultaat van het samenwerkingsverband bestaat uit een percentage van het resultaat van dat samenwerkingsverband, ontbreekt die relatie. Dan zal dat aandeel immers ook in niet onbetekenende mate afhankelijk zijn van de bijdrage aan dat resultaat van (de arbeid van) andere partners ten behoeve van dat samenwerkingsverband en van hetgeen werknemers van dat samenwerkingsverband hebben bijgedragen aan dat resultaat. In een dergelijk geval kan de in het arrest van 17 september 2004 bedoelde afroommethode derhalve niet worden toegepast.’
De zaak is verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam voor verdere behandeling van de zaak.

+ Neem contact op of bel 050 - 526 00 16