Fiscale aandacht voor de balansschuld omzetbelasting

Zo nu en dan kiest de belastingdienst een deelgebied uit waarop zij haar pijlen richt. Was dat in het verleden bijvoorbeeld de eigen woningschuld, de actie “schuimkraag” en meer recent de bijzondere aandacht voor de post privé gebruik auto (welk project nog tot eind 2014 loopt!). Sinds kort is daar de balansschuld omzetbelasting bijgekomen.

Wat is het geval?

Iedere ondernemer voor de omzetbelasting moet periodiek aangifte omzetbelasting doen en de verschuldigde omzetbelasting betalen. (een teruggave wordt uiteraard ontvangen) Wanneer blijkt dat over een bepaalde periode abusievelijk een onjuiste aangifte is gedaan, bijvoorbeeld omdat een in- of verkoopfactuur niet juist of tijdig was verwerkt, dan is de ondernemer (sinds 1 januari 2012) verplicht hiervan opgave te doen aan de belastingdienst middels een zogenaamde suppletieaangifte. (voor 2012 had de ondernemer het recht dat te doen, een wezenlijk verschil)
Bij het samenstellen van de jaarrekening wordt altijd een controleberekening van de omzetbelasting gemaakt. Wanneer blijkt dat over het bewuste jaar nog een bedrag verschuldigd of te ontvangen is, dan wordt de suppletieaangifte opgesteld en moet deze door de ondernemer worden ingediend. Op de balans prijkt dan een schuld (of vordering uiteraard).

De meeste ondernemers sturen de suppletie in, ontvangen een naheffingsaanslag en betalen deze. Er zijn er echter ook welke dit niet doen en de omzetbelastingschuld in de loop der jaren op laten lopen. De belastingdienst probeert deze nu op het spoor te komen door de aangiften omzetbelasting met de aangiften inkomsten- of vennootschapsbelasting met elkaar te vergelijken.

Wat te doen?

Heeft u dergelijke oude omzetbelastingschulden geef deze dan aan voor 1 juni 2013 om hoge boetes te voorkomen.
Wilt u er zeker van zijn om bij een eventuele belastingcontrole geen grote fiscale scheur in de broek op te lopen, neem dan contact op met ons kantoor.

+ Neem contact op of bel 050 - 526 00 16