De werkkostenregeling geëvalueerd

oktober 26, 2012 Loonbelasting No Comments

Staatsecretaris Weekers van Financiën heeft de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) naar de Tweede Kamer gestuurd en het rapport bevestigt het beeld dat de systematiek van de WKR goed is, doch slechts door één op de tien werkgevers wordt toegepast.

Uit het onderzoek (dat is geïnitieerd door het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst) blijkt dat de kennis over de WKR toeneemt naarmate de werkgever groter is. Twee op de drie grote werkgevers is bekend met de WKR. Terwijl van de kleinste werkgevers ruim 40% te kennen geeft nog nooit van de regeling te hebben gehoord.

Past u de werkkostenregeling al toe?

De redenen om (nog) niet over te stappen naar de WKR zijn verschillend. Misschien heeft u geen of weinig vergoedingen welke u aan uw personeel verschaft of wellicht wacht u op het initiatief van uw accountant of boekhouder en heeft u zich nog niet in de regeling verdiept. Andere redenen voor het (nog) niet overstappen op de WKR kunnen zijn dat u nog aan het inventariseren bent wat de regeling voor gevolgen heeft of is er becijferd dat de WKR financieel niet voordelig is, de invoering ervan lastig of dat er nog teveel onduidelijkheden zijn.

Toch is het zaak om inzicht te verkrijgen in de WKR omdat deze per 1 januari 2014 verplicht wordt.
De werkkostenregeling kan voor een lastenverlichting zorgen. Zo kunt u onder de Werkkostenregeling soms vergoedingen of verstrekkingen die nu worden belast toch onbelast uitkeren. Denk aan reiskosten boven de € 0.19 per kilometer of kerstpakketten.

Meer weten over de werkkostenregeling? Neem contact op met Bertus Spelde, onze Senior Salarisadministrateur op kantoor Groningen

Bertus kan u alles over de regeling vertellen en duidelijk maken welke gevolgen de WKR voor u heeft.

+ Neem contact op of bel 050 - 526 00 16